Cenník

Prevencia, dentálna hygiena 

Komplexné stomatologické vyšetrenie  50€
Preventívna stomatologická prehliadka * 30€
Cielené vyšetrenie - fokusy 35€
Preventívna stomatologická prehliadka do 18 rokov * 25€
Akútne ošetrenie v ordinačnej dobe  35€
Akútne ošetrenie mimo ordinačnej doby  150€
Odborná konzultácia  30€
Liečebný plán protetického ošetrenia  20€
Krátky administratívny úkon  15€
Analýza RTG  20€
OPG 20€
OPG + bitewing  25€
Intraorálna snímka  20€
3DCT 100€
Lokálna fluoridácia zuboradia 10€
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny  10€
Odstránenie zubného kameňa (jeden sextant) 15€
Pečatenie fisúr  30€
Dentálna hygiena, pieskovanie s originálnym Air-Flow, leštenie, fluoridácia - intenzívna hygiena 90€
Dentálna hygiena, pieskovanie s originálnym Air-Flow, leštenie, fluoridácia - recall 70€
Dentálna hygiena, pieskovanie s originálnym Air-Flow, leštenie, fluoridácia - deti do 12 rokov 50€
Dentálna hygiena, pieskovanie s originálnym Air-Flow, leštenie, fluoridácia - samoplatci 120€
Bielenie zubov chair-side 390€
Domáce bielenie 290€
Interné bielenie zuba  60€

Záchovná stomatológia 

 
Ošetrenie dentínovej rany - dočasné  35€
Ošetrenie hlbokého zubného kazu - zápal pulpy 25€
Jednoplôšková výplň mliečneho zuba  40€
Dvojplôšková výplň mliečneho zuba  45€
Trojplôšková výplň mliečneho zuba  50€
Jednoplôšková skloionomérna výplň  50€
Dvojplôšková skloionomérna výplň  60€
Trojplôšková skloionomérna výplň  70€
Jednoplôšková výplň adhezívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie  80€
Dvojplôšková výplň adhezívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie  90€
Trojplôšková výplň adhezívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie  100€
Rekonštrukcia korunky zuba adhezívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie  125€
Zavedenie pulpálneho čapu zo skleného vlákna  70€
Leštenie, zábrus výplne  8€
Kofferdam  15€

Endodoncia

 
Paliatívne endodonické ošetrenie  20€
Skúška vitality 5€
Trepanácia zuba  10€
Spriechodnenie koreňového kanálika  20€
Elektrometrická diagnostika hĺbky koreňového kanálika  9€
Fyzikálno-chemická dezinfekcia koreňového kanálika 8€
Trvalá výplň koreňového kanálika  20€
Preendodonická dostavba zuba  50€
Trepanácia zuba  10€
Spriechodnenie koreňového kanálika  20€
Elektrometrická diagnostika hĺbky koreňového kanálika 9€
Fyzikálno-chemická dezinfekcia koreňového kanálika 8€
Trvalá výplň koreňového kanálika 20€
Preendodontická dostavba zuba  50€
Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika - prvé ošetrenie  70€
Endodontické ošetrenie 2 koreňových kanálikov - prvé ošetrenie 90€
Endodontické ošetrenie 3 koreňových kanálikov - prvé ošetrenie  110€
Endodontické ošetrenie 4 koreňových kanálikov - prvé ošetrenie  130€
Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika - druhé ošetrenie 70€
Endodontické ošetrenie 2 koreňových kanálikov - druhé ošetrenie 90€
Endodontické ošetrenie 3 koreňových kanálikov - druhé ošetrenie 110€
Endodontické ošetrenie 4 koreňových kanálikov - druhé ošetrenie 130€
Práca s mikroskopom  50€
Endodontic Activation System  20€

Dentoalveolárna chirurgia 

 
Slizničná anestézia  10€
Injekčná infiltračná anestézia  10€
Injekčná zvodová anestézia  15€
Extrakcia mliečneho zuba  20€
Excízia mäkkého tkaniva 25€
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba  45€
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba  60€
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba osteotómiou (zub múdrosti)  200€
Parasorb colagen cone  15€
Výmena, zavedenie drenu  8€
Chirurgická extrakcia zuba osteotómiou  150€
Dekapsulácia zuba (zub múdrosti) 45€
Zastavenie postextrakčného krvácania  10€
Kontrola a ošetrenie po chirurgickom zákroku  10€
Postextrakčné ošetrenie zuba - alveolitis 20€
Ošetrenie šťaženého prerezávania  5€
Intraorálna incízia  20€
Chirurgická atraumatická sutúra 15€
Frenulektómia, frenulotómia 45€
Postextrakčná augmentácvia alveoly "socket preservation" 60€
ATP38 fotostimulačné svetlo  50€

Parodontológia a ochorenia slizníc

 
Komplexné parodontologické vyšetrenie  65€
Meranie parodontu (indexy) 25€
Kontrolné parodontologické vyšetrenie  20€
Celková artikulácia chrupu  22€
Odstránenie lokálneho dráždenia  10€
Lokálne ošetrenie gingívy a sliznice  10€
Gingivektómia 15€
Kyretáž zubného koreňa 15€
Parodontálna dlaha (za každý zub) 20€

Protetika - fixná

 
Alginátový odtlačok 25€
Silikónový odtlačok 35€
Digitálney odtlačok/scan 60€
Wax-up 45€
Keramický inlay,onlay,overlay 500€
Kovo-keramická korunka 500€
Keramická korunka 550€
Keramická fazeta, Veneer 550€
Sňatie korunky (1ks) 20€
Provizórná korunka (1ks) 25€
Provizórna korunka 3D tlač (1ks) 40€
Adhezívne upevnenie kompozitným cementom 25€

Protetika - snímateľná

 
Celková snímateľná náhrada 650€
Celková snímateľná náhrada immediátna 600€
Čiastočná snímateľná náhrada 450€
Skeletovaná náhrada 750€
Oprava na modeli, prasknutá alebo zlomená náhrada 120€
Rebazovanie snímateľnej náhrady 120€
Ochranná dlaha pri bruxizme 120€

Implantológia

 
Zavedenie enosálneho implantátu  800€
Transgingiválna čiapočka na implantát 50€
Subgingiválna čiapočka na implantát  40€
Odokrytie implantátu 50€
Mikrochirurgická plastika gingívy 90€
Nadstavba na implantát 230€
Augmentácia kostného defektu  450€
Externý sinus Lift 450€
Interný sinus Lift  160€ 

Cenník je platný od 1.2.2024

Za včasné neodhlásenie rezervovaného termínu (menej ako 24h) si vyhradzujeme právo zaúčtovať Vám sankčný poplatok 50€.  

* Úhrada pacienta, ktorý v danom roku absolvoval preventívnu prehliadku u iného zmluvného stomatológa, nemá zdravotné poistenie, alebo je dlžníkom v zdravotnej poisťovni.

Ceny ošetrení pre pacienta, ktorý v predošlom kalendárnom roku neabsolvoval preventívnu prehliadku, nemá zdravotné poistenie alebo je dlžníkom v zdravotnej posťovni, sa môžu líšiť.

 

Napište nám Zavolejte nám