Cenník

Prevencia, dentálna hygiena 

Komplexné stomatologické vyšetrenie  40€
Preventívna stomatologická prehliadka  20€
Cielené vyšetrenie - fokusy 20€
Preventívna stomatologická prehliadka do 18 rokov  15€
Akútne ošetrenie v ordinačnej dobe  20€
Akútne ošetrenie mimo ordinačnej doby  100€
Odborná konzultácia  25€
Liečebný plán protetického ošetrenia  15€
Krátky administratívny úkon  15€
Analýza RTG  15€
OPG 20€
OPG + bitewing  25€
Intraorálna snímka  20€
Lokálna fluoridácia zuboradia 10€
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny  10€
Odstránenie zubného kameňa (jeden sextant) 15€
Pečatenie fisúr  20€
Dentálna hygiena, pieskovanie s originálnym Air-Flow, leštenie, fluoridácia 78€
Bielenie zubov chair-side 350€
Interné bielenie zuba  45€

Záchovná stomatológia 

 
Ošetrenie dentínovej rany - dočasné  35€
Ošetrenie hlbokého zubného kazu - zápal pulpy 25€
Jednoplôšková výplň mliečneho zuba  40€
Dvojplôšková výplň mliečneho zuba  45€
Trojplôšková výplň mliečneho zuba  50€
Jednoplôšková amalgámová výplň  30€
Dvojplôšková amalgámová výplň  35€
Trojplôšková amalgámová výplň  40€
Jednoplôšková výplň adhezívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie  65€
Dvojplôšková výplň adhezívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie  80€
Trojplôšková výplň adhezívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie  90€
Rekonštrukcia korunky zuba adhezívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie  110€
Zavedenie pulpálneho čapu zo skleného vlákna  60€
Leštenie, zábrus výplne  8€
Kofferdam  15€

Endodoncia

 
Paliatívne endodonické ošetrenie  15€
Skúška vitality 5€
Trepanácia zuba  10€
Spriechodnenie koreňového kanálika  20€
Elektrometrická diagnostika hĺbky koreňového kanálika  9€
Fyzikálno-chemická dezinfekcia koreňového kanálika 8€
Trvalá výplň koreňového kanálika  20€
Preendodonická dostavba zuba  50€
Trepanácia zuba  10€
Spriechodnenie koreňového kanálika  20€
Elektrometrická diagnostika hĺbky koreňového kanálika 9€
Fyzikálno-chemická dezinfekcia koreňového kanálika 8€
Trvalá výplň koreňového kanálika 20€
Preendodontická dostavba zuba  25€

Dentoalveolárna chirurgia 

 
Slizničná anestézia  10€
Injekčná infiltračná anestézia  10€
Injekčná zvodová anestézia  15€
Extrakcia mliečneho zuba  20€
Excízia mäkkého tkaniva 25€
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba  45€
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba  60€
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba osteotómiou (zub múdrosti)  200€
Parasorb colagen cone  15€
Výmena, zavedenie drenu  8€
Chirurgická extrakcia zuba osteotómiou  120€
Dekapsulácia zuba (zub múdrosti) 30€
Zastavenie postextrakčného krvácania  10€
Kontrola a ošetrenie po chirurgickom zákroku  6€
Postextrakčné ošetrenie zuba - alveolitis 8€
Ošetrenie šťaženého prerezávania  5€
Intraorálna incízia  10€
Chirurgická atraumatická sutúra 10€
Frenulektómia, frenulotómia 45€
Postextrakčná augmentácvia alveoly "socket preservation" 60€

Parodontológia a ochorenia slizníc

 
Komplexné parodontologické vyšetrenie  45€
Kontrolné parodontologické vyšetrenie  15€
Celková artikulácia chrupu  22€
Odstránenie lokálneho dráždenia  7€
Lokálne ošetrenie gingívy a sliznice  5€
Gingivektómia 15€
Kyretáž zubného koreňa 10€
Parodontálna dlaha (za každý zub) 15€

Protetika - fixná

 
Alginátový odtlačok 15€
Silikónový odtlačok 25€
Wax-up 45€
Keramický inlay,onlay,overlay 430€
Kovo-keramická korunka 430€
Keramická korunka 470€
Keramická fazeta, Veneer 470€
Sňatie korunky (1ks) 20€
Provizórná korunka (1ks) 25€
Adhezívne upevnenie kompozitným cementom 20€

Protetika - snímateľná

 
Celková snímateľná náhrada 650€
Celková snímateľná náhrada immediátna 600€
Čiastočná snímateľná náhrada 450€
Skeletovaná náhrada 750€
Oprava na modeli, prasknutá alebo zlomená náhrada 120€
Rebazovanie snímateľnej náhrady 120€
Ochranná dlaha pri bruxizme 120€

Cenník je platný od 1.1.2022