vyznam-preventivky-uvodna

Význam preventívky nie je zapísať kaz

Preventívna prehliadka chrupu je dôležitá pre zdravie zubov. Ak si myslíte, že je to zbytočné, mýlite sa. Význam preventívky nie je iba zapísať kaz, ale vysvetliť pacientom, ako kazu predchádzať. Prevencia je veľmi dôležitá.

Môžeme včas podchytiť nábeh na parodontídu

Na preventívnu prehliadku prichádzajú aj noví pacienti, ktorí v tejto ambulancii nemajú založenú zdravotnú kartu. „Práve v tejto skupine ľudí som zistil nábeh na parodontitídu. Od svojho lekára nedostali túto informáciu a nevedia, ako parodontitíde predchádzať.  Veľa ľudí tiež nevie, že existujú moderné náhrady chýbajúcich zubov. Ani to, že kosť na mieste vypadnutého zuba ustupuje a čím neskôr prídu na implantát, tým je menšia šanca, že ho kosť príjme. Preto sa s pacientmi rozprávam o ich probléme a navrhnem im riešenie. Myslím si, že to je zmysel preventívky," hovorí Martin Plevák z Lindau Aesthetic.

Mnohí zubné preventívne prehliadky ingorujú

Pacienti chodia na preventívne prehliadky raz ročne najmä preto, že po ich absolvovaní poisťovňa prepláca niektoré ošetrenia v budúcom roku. Ďalší návštevu lekára ignorujú. Buď majú zubára bez zmluvy s poisťovňou, kde si platia všetky výkony, alebo si riešia problémy so zubami až na pohotovosti.

foto: adobestock